Laser - från sensor till vapen - kortfattad översikt av militär och civil laserteknik

Författare
Ove Steinvall
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Huvudavd. för informationsteknologi, FOA 1992 Sverige, Linköping 19 sidor.