Laser-Induced Fluorescence Examination of Myocardial Biopsies in Patients with Transplanted Hearts

Författare
Sara Pålsson
Genre
Statlig publikation
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Atomic Physics, Department of Physics, Lund University 2016 Sverige, Lund
Univ. 2003 Sverige, Lund 9 sidor.