Laser - från sensor till vapen - kortfattad översikt av militär och civil laserteknik

Författare
Ove Steinvall
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Huvudavd. för informationsteknologi, FOA 1992 Sverige, Linköping 19 sidor.
FOA 1978 Sverige, Stockholm 210, 57 sidor.