" Lassas" i Hedbo radby - upprustning av gårdsflygel : antikvarisk kontroll : Färnebo-Hedbo 1:38, Västerfärnebo socken, Sala kommun, Västmanlands län

Författare
Rolf Hammarskiöld
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Västmanlands läns museum 2003 Sverige, Västerås 10 sidor. : ill. 974472-4-2 (Invalid)