Lasse går i ringen Musiktryck - kortfattad lärobok i sånglekar

Författare
Finn Svenonius
(Finn Svenonius med 26 teckningar av Erik Boije.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Eklund 1957 Sverige, Stockholm 64 sidor. ill.