Lastbilens första 100 år - 1896-1996

Författare
Christer Olsson
(Christer Olsson.)
Genre
Bok
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Fateco 1996 Sverige, Stockholm 83 sidor. ill.