Latinsk elementarbok

Författare
Ragnar Törnebladh
(Omarb. av Gustaf Mellén)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Norstedt 1932 Sverige, Stockholm (4),72s
Norstedt 1925 Sverige, Stockholm (4),72,(1)s
Norstedt 1919 Sverige, Stockholm [3], 72 sidor.
Norstedt 1911 Sverige, Stockholm (4), 74 sidor.
Norstedt 1906 Sverige, Stockholm (4), 74 sidor.
Norstedt 1899 Sverige, Stockholm 15 sidor.
Norstedt 1896 Sverige, Stockholm 109 sidor.
1874 Sverige, Stockholm
J. A. Almqvist 1867 Sverige, Kalmar 99 sidor.
1865 Sverige, Kalmar
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan