Lavar och luftföroreningar i Göteborg - en inventering av effekter på trädlevande lavar i göteborgsområdet 1988-1993

Författare
Svante Hultengren
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1993 Sverige, Göteborg 86 sidor.
Göteborgs miljö- och hälsoskyddsförvaltning 1988 Sverige, Göteborg 33 sidor. : ill., kartor