Lavarna och luften på Dal och i Trestad - en inventering av epifytiska blad- och busklavar i och omkring föroreningskällor i norra Älvsborgs län och Trestadsområdet

Författare
Svante Hultengren
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Länsstyr. 1987 Sverige, Vänersborg 178 sidor. : ill., diagr.