Law & religion in the 21st century - Nordic perspectives

Författare
(Lisbet Christoffersen, Kjell Å Modéer, Svend Andersen (editors) with Niels Valdemar Vinding (editorial assistant).)
Genre
Bibliografi
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Djøf 2010 Danmark, Copenhagen 638 sidor. 23 cm 978-87-574-2368-6