Laxparasiten Gyrodactylus salaris i västkustens laxåar - fyndhistorik samt effekter på laxungarnas överlevnad och numerär

Författare
(Erik Degerman, Erik Petersson, Per-Erik Jacobsen, Lars Karlsson, Erland Lettevall, Fredrik Nordwall)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
2012 Sverige, Drottningholm 66 sidor. 978-91-576-9082-1