Le XIXe siècle français

Författare
Maurice Sérullaz
(Maurice Sérullaz et Arlette Sérullaz)
Språk
Franska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Éd. Princesse 1976 Frankrike, Paris 96 sidor. : ill.