Le conte de Cendrillon - Version nouv. de I.B. Allert d'après Perrault et Grimm. Dessins de Nils Hansson

Författare
Iris Inga-Britt Allert
Språk
Franska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1948 Frankrike, Paris