Le conte de Chaperon rouge

Författare
Inga-Britt Allert
(Raconté par: Inga-Britt Allert. Dessins de: Nils Hanson)
Språk
Franska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Alga 1948 Sverige, Stockholm 35,(1)s : Ill