Le droit public germanique - Où l 'on voit l 'état présent de l 'Empire

Författare
Eléazar de Mauvillon
Språk
Franska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1749 Nederländerna, Amsterdam