Le frère du nuage

Originaltitel
Molnets broder
Författare
Johan Ludvig Runeberg
(Trad. en vers par Maurice de Coppet)
Språk
Franska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Librairie académique 1931 Finland, Helsingfors [23] sidor.