Le gouvernement de M. Thiers 8 Février 1871 - 24 Mai 1873

Författare
Jules Simon
Språk
Franska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Michel Lévy frères 1878 Frankrike, Paris 2 vol. (453; 473 sidor.)