Le jardinier de Sarajevo

Författare
Miljenko Jergović
(Miljenko Jergović traduit du bosniaque par Mireille Robin)
Språk
Franska
Förlag År Ort Om boken ISBN
NiL 1995 Frankrike, S.l 179 sidor. 2-84111-032-X