Le songe royal - Louis II de Bavière

Författare
Philippe Le Guillou
Språk
Franska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Gallimard 1996 Frankrike, Paris 171 sidor. 2-07-074033-1