Learn from the masters, Textbook - classical harmony

Originaltitel
Lär av mästarna
Författare
Sten Ingelf
(Sten Ingelf.)
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Sting musik, Grahns tryckeri 2010 Sverige, Hjärup, Lund 222 sidor. ill. 1 CD-ROM 978-91-971133-5-9
Sting musik, Grahns tryckeri 2010 Sverige, Hjärup, Lund 160 sidor illustrationer 30 cm 1 DVD 978-91-971133-1-1