Learning democracy - the experience of the School Municipality model in Peru

Författare
Cathrine Terreros
(Text and photos: Cathrine Terreros and Anna Tibblin)
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Save the Children Sweden 2004 Sverige, Stockholm 73 sidor. : färgill. 91-7321-151-6