Learning to use functional rules in inference tasks

Författare
Berndt Brehmer
(Berndt Brehmer, Christer Svensson)
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1975 Sverige, Umeå 20 sidor.: tab.