Ledare och ledarskap - en debattskrift från Akademikerförbundet SSR och Svensk chefsförening

Författare
Ingrid Tollgerdt-Andersson
(Ingrid Tollgerdt-Andersson.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Akademikerförb. SSR, Svensk chefsfören., Sjuhäradsbygdens tr. 1997 Sverige, Stockholm, Borås 43 sidor. 21 cm