Ledare och ledarskap - en debattskrift från Akademikerförbundet SSR och Svensk chefsförening

Författare
Ingrid Tollgerdt-Andersson
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Akademikerförb. SSR, Svensk chefsfören. 1997 Sverige, Stockholm 43 sidor. 21 cm