Ledarskap i läkares utbildning - ett handlingsprogram från Sveriges läkarförbund

Författare
Jan Larsson
(Text: Jan Larsson)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Sveriges läkarförbund 1999 Sverige, Stockholm 24 sidor.
Sveriges läkarförb. 1997 Sverige, Stockholm 24 sidor.