Ledarskap och sjukfrånvaro - en jämförande studie av arbetsplatser med hög respektive låg sjukfrånvaro

Författare
Ingrid Tollgerdt-Andersson
(Ingrid Tollgerdt-Andersson.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
FoU i Väst 2005 Sverige 50 sidor.