Ledarskap och utvärdering

Författare
Torsten Karlsson
(Torsten Karlsson, Bernt Å Petersson.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Futura, Kaserntr. cop. 1999 Sverige, Karlskrona, Karlskrona 84 sidor. 20 cm