Ledarskap på top management nivå - en fråga om könstillhörighet?

Författare
Ingrid Tollgerdt-Andersson
(Ingrid Tollgerdt-Andersson.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Stockholms läns landsting, Jakobsbergs tr. 1998 Sverige, Stockholm, Järfälla 59 sidor. 21 cm