Ledarskapsteorier, företagsklimat och bedömningsmetoder

Författare
Ingrid Tollgerdt-Andersson
(Ingrid Tollgerdt-Andersson.)
Genre
theses
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Ekonomiska forskningsinstitutet vid Handelshögsk. (EFI, Gotab 1989 Sverige, Stockholm, Stockholm [10], 289 sidor. diagr., tab. 24 cm