Ledning & organisation

Ledning och organisation är en grundläggande lärobok i organisationsteori. Den introducerar alla centrala teorier och betraktar samtidigt management- och organisationsfrågor ur ett praktiskt perspektiv.

Originaltitel
Managing and organizations
Författare
Stewart Clegg
(Stewart Clegg, Martin Kornberger, Tyrone Pitsis översättning: Hans G Karlsson och Sven-Erik Torhell.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Liber 2007 Sverige, Malmö, Ungern 561 sidor. ill. 23 cm 978-91-47-08640-5