Ledningsdragning på Föreningsgatan i Landskrona - Skåne, Landskrona, Kvarteret Gyllenstjärna och Föreningsgatan, Landskrona kommun

Författare
Katalin Schmidt Sabo
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Avdelningen för arkeologiska undersökningar, Riksantikvarieämbetet 2005 Sverige, Lund 7 sidor.