Lehrbuch der Psychologie

Författare
Theodor Elsenhans
Genre
Bibliografi
Språk
Tyska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Mohr 1939 Tyskland, Tübingen xii, 588 sidor. : illus., plates. 25 cm.
1937-38 Tyskland, Tübingen