Lehrbuch der Psychoogie

Författare
Theodor Elsenhans
(Von Theodor Elsenhans)
Språk
Tyska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Verlag von J.C. B. Mohr (Paul Siebeck) 1912 Tyskland, Tübingen xxiii, 434 sidor. : ill.