Leif Ljungbergs bibliografi

Författare
Kjell Å. Modéer
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Malmö fornminnesfören. 1971 Sverige, Malmö 18 sidor.
Malmö fornminnesfören. 1970 Sverige, Malmö 24 sidor.