Leirskole og friluftsliv - verdisynspunkt og didaktiske tilhøv̜e i historisk perspektiv

Författare
Gunnar Repp
Språk
Nynorsk
Förlag År Ort Om boken ISBN
Universitetsforlaget 1977 Norge, Oslo 116 sidor. : ill. 82-00-26201-4