Lejla Eneman - Originalberättelse

Författare
Gerda Ghobé
(Gerda Ghobé (Lillemor))
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Halls boktr. 1931 Sverige, Jönköping 112s