Lejonriddarne af Christ. Henr. Spiesz. Öfwersättning. Stockholm, tryckt hos Henrik And. Nordström. =1-4. 1801= Del 2, Andra delen. 1801

Författare
Christian Heinrich Spiess
Genre
Roman
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1801 Sverige, Stockholm [02], 238 sidor. 8:o