Lekar i societeten

Originaltitel
The chaperon bride
Författare
Nicola Cornick
(Nicola Cornick översättning: Eva Wennbom.)
Genre
Historiska skildringar, Romaner, Roman
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Harlequin / Harper Collins Nordic cop. 2016 Sverige, Stockholm, Litauen 297 sidor. 18 cm 978-91-509-1620-1
Harlequin 2005 Sverige, Stockholm 272 sidor. 19 cm 91-640-3188-8
Förlaget Harlequin nnnn 978-91-507-1668-9