Leker for store og små mange eller få

Författare
Peter Gissy
(Peter Gissy oversatt av Else R. Wiborg tegninger: Ylva Lundin)
Språk
Norska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Kolibri cop. 1991 Norge, Oslo 95 sidor. : ill. 82-90478-29-1