Lektionen är helig - när undervisningen står i centrum

Författare
John M. Steinberg
(John Steinberg.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Lärarförbundets förlag, Elanders Sverige 2011 Sverige, Stockholm, Mölnlycke 123 sidor. ill. 24 cm 978-91-979023-0-4