Lemän och Lagerlöfvar - kulturkrockar och värdegemenskap i två svenska advokatkulturer

Författare
Kjell Å Modéer
(Kjell Å Modéer fotograf: Hans Hammarskiöld.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Lagerlöf & Leman advokatbyrå, Centraltr. 1999 Sverige, Stockholm, Borås [8] sidor., sidor. 13-167 ill. (vissa i färg) 26 cm