Lena Furberg - teckningar och skisser

Författare
Lena Furberg
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Seriefrämjandet 2012 Sverige, Malmö [24] sidor. : ill. 978-91-86667-11-5