Leopold A.F. Arends' rationella stenografi eller kortskrift

Författare
Erik Bergsten
(Med grundläggarens tillåtelse och under hans medverkan för svenska språket bearb. & utg.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1890 Sverige, Stockholm
1887 Sverige, Stockholm
1884 Sverige, Stockholm 56 sidor., pl.-bl.
1880 Sverige, Stockholm 40 sidor., pl.-bl.