Les carnets du major W. Marmaduke Thompson

Författare
Pierre Daninos
Språk
Franska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1967 Frankrike, Paris 242 s
Hachette 1961 Frankrike, Paris 574 sidor. : illus. 23 cm.
1957 Frankrike, Paris 244 sidor.
Almqvist & Wiksell 1957 Sverige, Stockholm 119 sidor. : ill.
Le Club du meilleur livre 1956 Frankrike, Paris 157 sidor. : ill.
Hachette 1955 Frankrike, Paris 244 sidor. ill. 21 cm.
Hachette 1954 Frankrike, Paris 244 sidor. : ill.