Les carnets du bon Dieu

Författare
Pierre Daninos
(Pierre Daninois)
Språk
Franska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Plon 1955 Frankrike, Paris 231 sidor.
1967 Frankrike, Paris 191 s