Les combustibles

Författare
Amélie Nothomb
Språk
Franska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Michel cop. 1994 Frankrike, Paris 88 sidor. 2-253-13946-7