Les finances communales et urbaines au Congo belge

Författare
Albert Parisis
Språk
Franska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1960 Belgien, Bruxelles 112 sidor.