Les peintures murales de Delacroix

Författare
Maurice Sérullaz
Språk
Franska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1963 Frankrike, Paris 612 sidor. : ill.