Letters to Kennedy

Författare
John Kenneth Galbraith
(John Kenneth Galbraith edited by James Goodman.)
Genre
Biografi, Brev
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Harvard University Press 1998 USA, Cambridge, Mass 158 sidor. 24cm