Lettres, instructions et mèmoires de Colbert T. 2:1, Finances, Impôts, monnais

Författare
Jean-Baptiste Colbert de Beaulieu
Språk
Franska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1863 Frankrike, Paris