Leva på italienska

Författare
Margareta Suber
(Margareta Suber.)
Genre
Bok, Roman
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Norstedt, Norstedt 1976 Sverige, Stockholm, Stockholm 144 sidor. 21 cm